TECHNOLOGIE MATERIAŁÓW ROZDROBNIONYCH

Jako inżynierska firma innowacyjna służymy pomocą i rozwiązujemy problemy związane z  materiałami rozdrobnionymi , tj. mieleniem i kruszeniem minerałów oraz  ich transportem i dalszym zastosowaniem.

Przeciwdziałamy takim zjawiskom  jak abrazja (ścieranie) i erozja proponując  najnowsze rozwiązania w dziedzinie materiałów i technologii trudnościeralnych.

Dziedziny przemysłu, w których działamy:

  • energetyka konwencjonalna (oparta na spalaniu węgla kamiennego, bądź brunatnego),
  • przemysł cementowo-wapienniczy,
  • kopalnictwo minerałów (kamieniołomy, kopalnie węgla, wapienia i rud metali),
  • hutnictwo żelaza i metali kolorowych.


Bieżące informacje…