O nas

Doświadczenie zdobywano prowadząc diagnostykę dużych kotłów energetycznych i pyłowych instalacji paleniskowych, w tym młynów węgla. Badano zjawiska rozdrabniania i transportu pneumatycznego pyłu do palników i towarzyszące temu problemy takie jak wpływ parametrów pracy młyna na jakość przemiału, zużycie energii, wydajność, straty spalania, żużlowanie, emisja pyłów oraz tlenków węgla, siarki i azotu.

 Zajmowano się również regeneracją części maszyn metodami spawalniczymi - przede wszystkim w energetyce (głównie elementy mielące średniobieżnych i wentylatorowych młynów węgla, których tylko w Polsce jest zainstalowanych po kilkaset sztuk) oraz w przemyśle cementowo- wapienniczym, hutnictwie, kopalnictwie minerałów, transporcie, przemyśle drzewnym i papierniczym.

Rozwiązywano zagadnienia ścierania i erozji spowodowanej mieleniem i kruszeniem abrazywnych materiałów (np. węgla, klinkieru, koksu, popiołów, kamienia wapiennego, rud metali) oraz korozji  i ścierania spowodowanego kontaktem z gorącym przedmiotem walcowania lub transportu w hutnictwie. Zabezpieczano narażone na zużycie części maszyn lub też odtwarzano ich geometrię poprzez napawanie stopami trudnościeralnymi.

 

cropped-IM000396.jpg

Napawane łopatki i fragmenty tarczy wentylatora          (ze zbiorów i za zgodą FAWENT SA)