Problemy

Problemy w  energetyce konwencjonalnej

 • proces mielenia węgla w miażdżących młynach średniobieżnych (pionowych) ścieranie elementów mielących i współpracujących (rolek, pierścieni, mis, kul, wodzików, płyt oporowych, elementów  odsiewaczy i głowic wylotowych),
 •  proces mielenia węgla w  młynach wentylatorowych  a ścieranie i erozja bijaków  i elementów współpracujących (opancerzenia, elementów odsiewaczy i głowic wylotowych),
 • proces transportu węgla w podajnikach a ścieranie zgrzebeł lub piór ślimaka oraz obudów,
 • proces transportu pneumatycznego pyłu węglowego a ścieranie i erozja elementów instalacji (rozdzielacze, kolana, wyloty palników),
 • proces dostarczania powietrza i usuwania spalin a erozja łopatek i tarcz wentylatorów,
 • proces usuwania żużla i popiołu lotnego a ścieranie i erozja elementów instalacji (kolana, rozdzielacze, kruszarki),
 • proces przepływu zapopielonych i korodujących spalin a erozja i korozja rur parownika, przegrzewaczy i podgrzewaczy.

 

MKM

 
Młyn kulowo-pierścieniowy

RP

 
Młyn misowo-rolkowy

MW

Młyn wentylatorowy

 

Problemy w  przemyśle cementowym , wapienniczym i kopalnictwie minerałów

 • proces rozdrabniania surowca mineralnego we wszelkiego typu kruszarkach i łamaczach a ścieranie elementów roboczych (stożków, szczęk, młotków , walców, itp.),
 • proces urabiania i transportu minerału a ścieranie zsuwni, zsypów, rolek, prowadnic, części roboczych maszyn, itp.,
 • proces mielenia surowca w cementowni (ogólnie: kamienia wapiennego) lub klinkieru  w miażdżących młynach średniobieżnych (pionowych) lub prasach rolowych a ścieranie elementów mielących i współpracujących (rolek, pierścieni, mis, kul, wodzików, płyt oporowych, elementów  odsiewaczy i głowic wylotowych, walców),
 • proces wypalania klinkieru w piecach obrotowych a ścieranie rolek podporowych oraz ścieranie i pękanie bieżni pierścieni pieca,
 • proces dostarczania powietrza i usuwania spalin a erozja łopatek i tarcz wentylatorów.

Rolka mlyna w cementowni

Rolka pionowego młyna  surowca w cementowni.

 

Problemy w  hutnictwie

 • proces walcowania profili lub blach a ścieranie, pękanie, szoki termiczne i korozja walców,
 • funkcjonowanie linii ciągłego odlewania stali (COS) a ścieranie, pękanie, szoki termiczne i korozja rolek,
 • procesy kucia matrycowego a ścieranie matryc oraz ścieranie się powierzchni tłoczysk pras (dotyczy również pras kucia swobodnego),
 • zasypywanie surowców do wielkiego pieca a ścieranie zamknięć lub furt,
 • funkcjonowanie kadzi w stalowniach a wycieranie się elementów zamknięć,
 • produkcja rur a degradacja walców pielgrzymkowych,
 • praca aglomerowni  a wycieranie się belek i gwiazd łamacza koksu oraz łopatek i obudów wentylatorów,
 • prostowanie prętów a wycieranie się walców prostownicy,
 • praca suwnic a wycieranie się kół i torowisk jezdni,
 • praca samotoków a ścieranie, pękanie i korozja rolek.