Posted on

Profile zużycia pierścieni mielących

Profile zużycia
(na podstawie badań własnych młyna MKM33)

Postępujące zużycie pierścieni mielących w czasie pracy młyna kulowo-pierścieniowego.