Posted on

Wydajność młyna

maksymalna
(na podstawie badań własnych młyna MKM33)

Spadek wydajności młyna kulowo-pierścieniowego w miarę postępującego zużycia elementów mielących w czasie.