Zakres działania

A. Rozwiązywanie problemów  zużycia maszyn i instalacji

poprzez:

Konsultacje i doradztwo z zakresu przeciwdziałania zużyciu abrazyjnemu i erozyjnemu w procesie rozdrabniania minerałów oraz w procesie przepływu (transportu) abrazywnych substancji,

Pośrednictwo i koordynację prac w zakresie wytwarzania elementów maszyn podlegających zużyciu ściernemu lub erozyjnemu a także w zakresie świadczenia usług.

w takich dziedzinach przemysłu jak energetyka, przemysł cementowo-wapienniczy, hutnictwo żelaza i metali kolorowych oraz kopalnictwie minerałów (węgla kamiennego i brunatnego, rud metali,  kamieniołomach, itp.).

WYKRES1Problemy....czytaj więcej tutaj

 

Oprócz specjalnych stopów na nowe elementy (np. kompozyty ceramiczne, Cr-Mo lub żeliwa wysokochromowe) stosowane jest też zabezpieczanie albo regeneracja czyli odtwarzanie oryginalnej geometrii elementu narażonego na zużycie ścierne, erozyjne czy też  korozyjne :

  • metodami spawania łukowego lub laserowego (zabezpieczanie lub regeneracja),

Schemat  

  •  metodami natryskiwania cieplnego  (zabezpieczanie; najczęściej natryskiwanie łukowe), 
  • metodami nakładania powierzchniowych powłok antykorozyjnych - napawanie, platerowanie, malarskie powłoki ceramiczne (zabezpieczanie).

 

B. Prace badawczo-rozwojowe specjalnych rozwiązań trudnościeralnych i kompozytów

Współpracujemy z kadrą naukową inżynierii materiałowej politechnik krajowych, z dostawcami najnowszych stopów trudnościeralnych nanoszonych metodą napawania łukowego i laserowego, kompozytów różnego rodzaju, jak i wykonawcami natryskiwania cieplnego różnymi technikami.

 

C. Prace badawczo-rozwojowe dot. transportu mieszanin pyłowo-powietrznych w instalacjach paleniskowych kotłów pyłowych

Prowadzone są szerokie rozeznania literaturowe oraz prace studyjne zagadnień przepływu pyłu węglowego z powietrzem w innych ośrodkach, w kraju i na świecie. Przeprowadzamy własne badania eksperymentalne w zakresie mielenia węgla, przepływu dwufazowego i technik pomariowych, zarówno w skali laboratoryjnej, jak i na obiektach rzeczywistych.